Solvärme Norrköping

Det blir allt vanligare att husägare väljer att investera i solvärme framför mer traditionella värmesystem, det är ett av de mest miljövänliga allternativen på markanden idag och därför väldigt omtyckt. Tekniken bakom solvärme handlar om att omvandla solens strålenergi till värme, man monterar därför en eller flera solfångare på taken som sedan utsätts för solens strålar. Solfångarna fångar upp dessa strålar och omvandlar sedan dem till värme, på så sätt kan man alltså värma upp sin bostad med hjälp av solen.

Det är med hjälp av ett solvärmesystem man kan ta hand om och lagra värmeenergin, denna värmen förs sedan vidare för att värma upp huset. En solfångare innehåller något som värms upp och leder värmen vidare, det finns tre olika allternativ:

  • Vatten: Använder man vatten bör man se till att detta in fryser under årets kalla månader.
  • Olja: Olja är effektivt och har en betydligt högre kokpunkt än vatten.
  • Luft: Att använd sig av luft är det billigaste allternatived då dessa konstruktioner inte är lika avancerad och komplicerade som de med vatten eller olja. De är billigare att investera i och montera.

De tär värt att tänka på att ha en sekundär värmekälla under vintern då en solfångare inte helt klarar av att värma ett hus året om. Det är dock ett väldigt bra allternativ för mindre och mellanstora hus, man kan med lätthet kombinera solvärme med andra miljövänliga allternativ och på så sätt få de bästa av två effektiva värmesystem.

Välkommen till oss på Månssons Rör när du är intresserad av solvärme i Norrköping!

Kontakta oss